CENTRUM KINESIOLOGI, Lodin Leppsgate 2b, 4.etg, Bryggen

Centrum Kinesiologi drives av kinesiolog, akupunktør, massasjeterapeut og healer Camilla Wolff.

 

Camilla er en allsidig behandler med 15 års erfaring som terapeut som baserer sine behandlinger både på kunnskap om hjernen og nervesystemet, men også meridiansystemet, chakra-systemet og energiflyten i kroppen. Hun er spesielt opptatt av sammenhengen mellom bevissthet, underbevissthet, intuisjon, emosjoner og trosystemer, og hvordan dette i sin helhet påvirker den fysiske kroppen. Ved å få tilgang til riktig healingfrekvens, kan man bruke større deler av hjernen for å skape positive forandringer i livet.

Hver enkelt time er unik, og hun tilpasser sin behandling til hver enkelt klient enten det gjelder fysiske plager, selvtillit, øke konsentrasjon/prestasjon, ta valg, traumer eller påvirkninger fra fortid og barndom, energisensitiv (empat/høysensitiv), eller bare nysjerrig på bevissthet og vil lære mer om energi/healing.