Centrum Kinesiologi drives av Camilla Berge Wolff. Camilla har ITEC (International Therapy Excamination Council)-godkjenning i massasje, bachelorgrad i akupunktur fra Norges Helsehøyskole, og utdannet kinesiolog ved Bergen Kinesiologisenter. Hun har flere kurs innen healing som Reiki, Reconnection healing, Thetahealing, hypnoterapi, yoga, lydhealing, dans, og meditasjon. Camilla er i dag 36 år. Da hun var 16 år fikk hun en alvorlig sykdom som ble utgangspunkt for hennes søk innenfor både helsevesen og alternativ behandling. Etter 15 år med innhenting av kunnskap, reiser, prøving og feiling, utdannelse og praksis, har hun både bedret sin egen helsesituasjon samt hjulpet sine klienter på veien. Hun utvikler også sine egne foredrag om hva bevissthet, energi og healing går ut på.Hun kombinerer ulike verktøy, intuisjon og bevissthetstrening for å sette sammen en individuell behandling tilpasset hver enkelt klient. Hun ønsker aller mest å lære fra seg verktøy slik at klienten selv kan bli mer bevisst i eget liv. For de som ønsker dette anbefaler hun å bestille seg en kinesiologitime. 

Kontakt:

tlf 952 87 191, centrumkinesiologi@gmail.com.

Facebook: Centrum Kinesiologi