Kinesiologi:

Kinesiologi er en behandlingsmetode som kombinerer moderne vestlig nevrologi, fysiologi og anatomi, med østens lære om meridiansystemet (kroppens energisystem). 
Kinesiologiens grunnleggende ide er at en svekket meridian følges av svekkelse i en muskel. Ved å teste muskelresponser i forskjellige kontekster, undersøker en kinesiolog om det finnes mentale, emosjonelle eller fysiske ubalanser, eller blokkeringer i energisystemet. Ubalanser og det som stresser oss i kroppen vil gi et utslag på et eller flere av disse områdene. Utslagene finner vi ved hjelp av lett muskeltesting. Kinesiologen vil ved endring i muskeltonus kunne finne ut hva som stresser deg og nervesystemet ditt. Deretter vil en kinesiolog kunne bidra til å skape balanse mentalt, emosjonelt, fysisk og meridianmessig. 

Kinesiologen behandler ikke sykdommer eller symptomer som sådan, ,men tester og balanserer livsenergien slik at man styrker personens selvhelbredelsesprosesser.
Alle kan ha god nytte av kinesiologi. Enten du har fysiske plager i kroppen, stress i hverdagen, eller bare ønsker å forbedre noe du allerede mestrer bra. Det er også mye selvutvikling i kinesiologi og det er en styrke å bli kjent med sin egen kropp. Etter hvert som stresset i kroppen gir slipp, fins det en mulighet for å oppdage hvem man egentlig er og hva som er viktig (og uviktig) i sitt eget liv. Man har da en mulighet for å gjøre de endringer som må til for å kunne finne og være den beste versjonen av seg selv.