Camilla har bachelorgrad i akupunktur, men praktiserer ikke lengre ren Tradisjonell Kinesisk Medisinsk (TKM)-akupunktur. Utdannelsen har derimot vært et fundament for henne for å forstå energinettverket og energipunkter på kroppen. Kunnskapen og erfaringen denne utdannelsen har gitt henne, passer veldig godt inn i sammenheng med kinesiologi og den energibehandlingen hun i dag utfører. Camilla har studert sammenhengen mellom energibaner, nervesystemet og chakraer, samt auraen og den fysiske kroppen. Akupunkturpunktene baseres på et nettverk av energikanaler (meridianer) som forsyner vev og organer med energi av forskjellig Yin og Yang er to motsatte polære kvaliteter som er avhengig av og utfyller hverandre.

I kinesisk medisin ser en på kropp og sjel som en integrert enhet bestående av en rekke vitale organer og meridianer som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal Qi (vital energi) strømme fritt og harmonisk. Ved å frigjøre energetiske blokkeringer, kan det skape bedre flyt i energisystemet som igjen kan gi mindre motstand for energiflyten, og en bedre forutsetning for bedre helse. Hensikten med akupunktur er å gjenopprette energibalansen hos pasienten slik at Qi flyter friere gjennom kretsløpet igjen, slik at den fritt kan utføre sine funksjoner. Akupunktur stimulerer kroppens egen evne til å hele, ved å stimulere kroppens eget energisystem.